สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอกคำใต้

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอกคำใต้

2,900

93

0

22

115

115

0

2

0

113

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 2 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 3 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 4 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 12 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 18 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 19 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ