สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอกคำใต้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 2 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 3 กันยายน 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 4 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 12 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 18 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 19 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 24 กันยายน 2562 60 60 0 1 61 61 0 17 0 44 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 30 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 7 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ