สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงม่วน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 21 0 22 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 11 0 29 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 21 1 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 ตุลาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 21 0 19 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 ตุลาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 15 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 ตุลาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 17 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 21 ตุลาคม 2562 50 47 0 3 50 50 0 23 0 27 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 22 ตุลาคม 2562 60 58 0 1 59 59 0 30 0 29 รายชื่อ