สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 14 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 10 0 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 21 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 28 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 29 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 51 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 5 0 44 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 5 0 44 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 3 ตุลาคม 2562 55 51 0 0 51 51 0 0 1 50 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ