สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอจุน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 3 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 20 0 55 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอจุน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 18 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 2 0 73 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 72 72 72 0 23 0 49 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 65 65 65 0 8 0 57 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ