สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจุน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจุน

250

150

0

0

150

150

0

21

0

129

1. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 3 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 19 0 56 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 18 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 2 0 73 รายชื่อ