สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพะเยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 21 สิงหาคม 2562 100 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 28 สิงหาคม 2562 100 51 0 2 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 3 กันยายน 2562 50 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 5 กันยายน 2562 100 11 1 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 10 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 23 ตุลาคม 2562 50 10 0 0 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 30 ตุลาคม 2562 50 5 0 1 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 8 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 13 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 15 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 20 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 22 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 27 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 29 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ