สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพะเยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองพะเยา

1,100

98

1

8

107

107

16

4

0

87

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 21 สิงหาคม 2562 100 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 28 สิงหาคม 2562 100 51 0 2 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 3 กันยายน 2562 50 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 5 กันยายน 2562 100 11 1 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 10 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 17 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 24 กันยายน 2562 50 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 26 กันยายน 2562 100 5 0 1 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ