สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 11 กรกฎาคม 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ