สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเพียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 23 กรกฎาคม 2562 100 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 52 5 57 57 0 17 0 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 30 3 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 7 สิงหาคม 2562 100 0 82 2 84 84 0 15 0 69 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 13 สิงหาคม 2562 100 0 58 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 14 สิงหาคม 2562 100 0 21 14 35 35 0 9 0 26 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 20 สิงหาคม 2562 100 0 76 2 78 78 0 10 0 68 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 21 สิงหาคม 2562 100 0 37 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 22 สิงหาคม 2562 25 0 19 0 19 19 0 8 0 11 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 27 สิงหาคม 2562 100 0 58 14 72 72 0 17 0 55 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 28 สิงหาคม 2562 100 0 53 11 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 3 กันยายน 2562 100 0 46 1 47 47 0 9 0 38 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 4 กันยายน 2562 100 0 43 0 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 10 กันยายน 2562 100 0 70 2 72 72 0 8 0 64 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 11 กันยายน 2562 100 0 45 2 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 17 กันยายน 2562 100 0 87 4 91 91 0 13 0 78 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 18 กันยายน 2562 100 0 78 10 88 88 0 19 0 69 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 24 กันยายน 2562 100 0 65 4 69 69 0 14 0 55 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 1 ตุลาคม 2562 100 0 82 8 90 90 0 12 0 78 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 2 ตุลาคม 2562 100 0 30 42 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 8 ตุลาคม 2562 100 0 45 8 53 53 0 13 0 40 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 9 ตุลาคม 2562 100 0 90 4 94 94 0 12 1 81 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 15 ตุลาคม 2562 100 0 63 4 67 67 0 43 0 24 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ