สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเพียง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูเพียง

2,825

1

1,075

143

1,219

1,219

462

117

0

640

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 23 กรกฎาคม 2562 100 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 53 5 58 58 0 18 0 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 30 3 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 7 สิงหาคม 2562 100 1 82 2 85 85 0 16 0 69 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 13 สิงหาคม 2562 100 0 58 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 14 สิงหาคม 2562 100 0 21 14 35 35 0 9 0 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 20 สิงหาคม 2562 100 0 76 2 78 78 0 10 0 68 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 21 สิงหาคม 2562 100 0 37 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 22 สิงหาคม 2562 25 0 19 0 19 19 0 8 0 11 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 27 สิงหาคม 2562 100 0 58 14 72 72 0 17 0 55 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 28 สิงหาคม 2562 100 0 53 11 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 3 กันยายน 2562 100 0 46 1 47 47 0 9 0 38 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 4 กันยายน 2562 100 0 43 0 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 10 กันยายน 2562 100 0 73 2 75 75 0 11 0 64 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 11 กันยายน 2562 100 0 45 2 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 17 กันยายน 2562 100 0 88 5 93 93 93 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 18 กันยายน 2562 100 0 78 10 88 88 88 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 1 ตุลาคม 2562 100 0 43 7 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 2 ตุลาคม 2562 100 0 5 39 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 8 ตุลาคม 2562 100 0 52 10 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 9 ตุลาคม 2562 100 0 31 3 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 15 ตุลาคม 2562 100 0 81 7 88 88 88 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 16 ตุลาคม 2562 100 0 1 2 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ