สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสองแคว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 200 142 0 0 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 10 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 หอประชุมบ้านผาหลัก 11 กันยายน 2562 150 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
15 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22 สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมบ้านห้วยมอย 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
24 หอประชุมบ้านปางกอม 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
25 หอประชุมบ้านน้ำหลุ 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมบ้านน้ำปาน 9 ตุลาคม 2562 200 0 1 63 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
27 หอประชุมบ้านใหม่ชายแดน 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
28 ห้วยแกลบ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมบ้านห้วยเลา 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
30 หอประชุมบ้านห้วยแกลบ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
31 หอประชุมบ้านใหม่ชายแดน 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอสองแคว 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุมบ้านปางกอม 28 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 30 ตุลาคม 2562 100 7 0 8 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 6 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมบ้านน้ำหลุ 6 พฤศจิกายน 2562 350 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ