สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสองแคว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสองแคว

1,380

302

0

2

304

304

0

55

1

248

1. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 11 0 19 รายชื่อ
8. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 200 160 0 0 160 160 0 17 1 142 รายชื่อ
13. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 10 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. หอประชุมบ้านผาหลัก 11 กันยายน 2562 150 111 0 0 111 111 0 26 0 85 รายชื่อ
15. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักเกษตรอำเภอสองแคว 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ