สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันติสุข

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสันติสุข

2,000

21

76

515

612

612

8

51

2

551

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 กรกฎาคม 2562 80 0 43 23 66 66 0 1 1 64 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 กรกฎาคม 2562 80 1 6 15 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 10 กรกฎาคม 2562 60 0 4 20 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 11 กรกฎาคม 2562 40 0 1 13 14 14 0 7 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 12 กรกฎาคม 2562 40 0 1 27 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 กรกฎาคม 2562 80 0 2 77 79 79 0 4 0 75 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 22 กรกฎาคม 2562 60 0 4 35 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 29 กรกฎาคม 2562 40 0 2 25 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 31 กรกฎาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 สิงหาคม 2562 80 2 0 25 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 6 สิงหาคม 2562 80 11 1 27 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 สิงหาคม 2562 60 6 3 30 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 15 สิงหาคม 2562 40 1 0 24 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 สิงหาคม 2562 140 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 27 สิงหาคม 2562 80 0 6 46 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 28 สิงหาคม 2562 80 0 1 33 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 3 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 4 กันยายน 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 10 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 1 1 11 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 11 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 12 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 24 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 25 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ