สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันติสุข

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 กรกฎาคม 2562 80 0 43 23 66 66 0 1 1 64 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 กรกฎาคม 2562 80 1 6 15 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 10 กรกฎาคม 2562 60 0 4 20 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 11 กรกฎาคม 2562 40 0 1 13 14 14 0 7 0 7 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 12 กรกฎาคม 2562 40 0 1 27 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 กรกฎาคม 2562 80 0 2 77 79 79 0 4 0 75 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 22 กรกฎาคม 2562 60 0 4 35 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 29 กรกฎาคม 2562 40 0 2 25 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 31 กรกฎาคม 2562 20 0 2 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 สิงหาคม 2562 80 2 0 25 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 6 สิงหาคม 2562 80 11 1 27 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 สิงหาคม 2562 60 6 3 30 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 15 สิงหาคม 2562 40 1 0 24 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 สิงหาคม 2562 140 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 27 สิงหาคม 2562 80 0 6 46 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 28 สิงหาคม 2562 80 0 1 33 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 3 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 4 กันยายน 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 10 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 1 1 11 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 11 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 12 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 24 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 25 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ