สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาหมื่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 27 สิงหาคม 2562 45 43 0 0 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 สิงหาคม 2562 50 42 1 1 44 44 0 5 0 39 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 กันยายน 2562 40 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 กันยายน 2562 57 56 0 0 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 กันยายน 2562 59 58 0 0 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 กันยายน 2562 46 41 0 0 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 กันยายน 2562 45 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 23 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 7 1 52 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 25 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 1 ตุลาคม 2562 45 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 ตุลาคม 2562 45 45 0 0 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 8 ตุลาคม 2562 60 54 0 0 54 54 0 7 0 47 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 ตุลาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 15 ตุลาคม 2562 60 62 0 0 62 62 0 15 0 47 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 7 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 26 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 16 ธันวาคม 2562 40 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ