สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงกลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 กันยายน 2562 50 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 10 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 12 กันยายน 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 13 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง(คุณสุเมธ) 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 48 48 48 0 43 0 5 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง(คุณสุเมธ) 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ