สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 24 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 26 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 หอประชุมหมู่ 10 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 2 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 3 กันยายน 2562 225 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 หอประชุมหมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 4 กันยายน 2562 162 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 5 กันยายน 2562 150 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
17 หอประชุมหมู่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 6 กันยายน 2562 150 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
19 หอประชุมหมู่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 9 กันยายน 2562 80 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 9 กันยายน 2562 70 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 10 กันยายน 2562 135 55 0 1 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 11 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 12 กันยายน 2562 0 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 13 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 19 กันยายน 2562 50 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 20 กันยายน 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ