สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งช้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งช้าง

3,407

173

0

67

240

240

0

4

0

236

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 24 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 26 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 2 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 3 กันยายน 2562 225 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 4 กันยายน 2562 162 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 5 กันยายน 2562 150 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 6 กันยายน 2562 150 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 9 กันยายน 2562 70 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16. หอประชุมหมู่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 9 กันยายน 2562 80 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 10 กันยายน 2562 135 55 0 1 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 11 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 13 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 19 กันยายน 2562 50 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 20 กันยายน 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ