สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าวังผา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าวังผา

2,311

330

1

57

388

388

76

54

0

258

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 80 30 0 5 35 35 0 18 0 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 13 สิงหาคม 2562 60 31 0 0 31 31 0 14 0 17 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 สิงหาคม 2562 120 13 0 31 44 44 0 5 0 39 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 29 สิงหาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 11 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 4 0 66 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 12 กันยายน 2562 60 23 0 1 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 กันยายน 2562 100 67 0 0 67 67 0 10 0 57 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 18 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 กันยายน 2562 80 58 0 1 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 24 กันยายน 2562 60 0 0 17 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ