สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าวังผา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 80 30 0 5 35 35 0 18 0 17 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 13 สิงหาคม 2562 60 31 0 0 31 31 0 14 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 สิงหาคม 2562 120 12 0 31 43 43 0 4 0 39 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 29 สิงหาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 11 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 4 0 66 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 12 กันยายน 2562 60 23 0 1 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 กันยายน 2562 100 67 0 0 67 67 0 10 0 57 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 18 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 กันยายน 2562 80 57 0 2 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 24 กันยายน 2562 60 0 0 60 60 60 0 19 0 41 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 26 กันยายน 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ