สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปัว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปัว

3,540

398

14

252

664

664

62

57

0

545

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 4 28 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 2 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 31 กรกฎาคม 2562 60 0 4 9 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 สิงหาคม 2562 120 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 44 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 23 สิงหาคม 2562 60 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 27 สิงหาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. หอประชุมบ้านปง 28 สิงหาคม 2562 80 72 0 0 72 72 0 11 0 61 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 29 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 80 34 0 0 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 30 สิงหาคม 2562 80 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลปัว 3 กันยายน 2562 80 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
36. หอประชุมบ้านดอนแก้ว 4 กันยายน 2562 80 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. หอประชุมบ้านป่ากลาง 5 กันยายน 2562 80 34 0 6 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
39. หอประชุมบ้านฝาย 6 กันยายน 2562 80 60 0 4 64 64 0 22 0 42 รายชื่อ
40. หอประชุมบ้านทุ่งรัตนา 10 กันยายน 2562 80 39 0 1 40 40 0 7 0 33 รายชื่อ
41. หอประชุมบ้านไร่พัฒนา 10 กันยายน 2562 80 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 12 กันยายน 2562 50 2 0 5 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 13 กันยายน 2562 50 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 16 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 18 กันยายน 2562 50 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 19 กันยายน 2562 160 0 0 61 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ