สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปัว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 4 28 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 2 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 31 กรกฎาคม 2562 60 0 4 9 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 สิงหาคม 2562 120 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 43 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 23 สิงหาคม 2562 0 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 27 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมบ้านปง 28 สิงหาคม 2562 80 72 0 0 72 72 0 11 0 61 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 80 34 0 0 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 29 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 30 สิงหาคม 2562 80 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลปัว 3 กันยายน 2562 80 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมบ้านดอนแก้ว 4 กันยายน 2562 80 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 หอประชุมบ้านป่ากลาง 5 กันยายน 2562 80 34 0 6 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมบ้านฝาย 6 กันยายน 2562 80 60 0 4 64 64 0 22 0 42 รายชื่อ
51 หอประชุมบ้านไร่พัฒนา 10 กันยายน 2562 80 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
52 หอประชุมบ้านทุ่งรัตนา 10 กันยายน 2562 80 39 0 1 40 40 0 7 0 33 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 12 กันยายน 2562 50 2 0 5 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 13 กันยายน 2562 50 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 16 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 18 กันยายน 2562 50 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 19 กันยายน 2562 160 0 0 61 61 61 0 1 0 60 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 24 กันยายน 2562 50 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 25 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 26 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 44 44 44 0 15 0 29 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 14 0 5 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ