สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 3 สิงหาคม 2562 100 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 17 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 31 สิงหาคม 2562 190 0 1 141 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 2 กันยายน 2562 75 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 12 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 14 กันยายน 2562 400 0 0 182 182 182 0 0 0 182 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 กันยายน 2562 400 0 0 398 398 398 0 0 0 398 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 กันยายน 2562 320 5 0 74 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 26 กันยายน 2562 150 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 27 กันยายน 2562 150 12 0 16 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 28 กันยายน 2562 300 133 0 0 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 12 ตุลาคม 2562 200 0 0 166 166 166 0 0 0 166 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 19 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 23 ตุลาคม 2562 600 382 0 0 382 382 0 0 0 382 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 25 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 26 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 27 ตุลาคม 2562 140 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 29 ตุลาคม 2562 300 148 0 0 148 148 0 80 0 68 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 30 ตุลาคม 2562 150 147 0 0 147 147 0 10 0 137 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 31 ตุลาคม 2562 100 1 0 94 95 95 0 4 1 90 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 13 พฤศจิกายน 2562 20 3 0 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 20 พฤศจิกายน 2562 30 24 0 1 25 25 0 24 0 1 รายชื่อ