สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 2 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 12 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 14 สิงหาคม 2562 33 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 15 สิงหาคม 2562 41 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 19 สิงหาคม 2562 6 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 20 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 22 สิงหาคม 2562 80 0 1 60 61 61 0 2 0 59 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 23 สิงหาคม 2562 150 150 0 0 150 150 0 0 0 150 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 28 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 4 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 0 0 0 150 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 4 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 5 กันยายน 2562 70 0 0 60 60 60 0 3 0 57 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 9 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 9 กันยายน 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 10 กันยายน 2562 30 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 11 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 12 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 12 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 13 กันยายน 2562 85 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 16 กันยายน 2562 95 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 17 กันยายน 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 18 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 19 กันยายน 2562 60 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 19 กันยายน 2562 50 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 20 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 26 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 27 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 7 ตุลาคม 2562 95 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 18 ตุลาคม 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 29 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 5 พฤศจิกายน 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ