สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองน่าน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองน่าน

2,904

446

2

875

1,323

1,323

283

45

2

993

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 37 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 1 1 64 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 65 65 65 0 1 1 63 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 50 31 0 8 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 4 กันยายน 2562 100 0 0 63 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 5 กันยายน 2562 50 34 0 2 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 กันยายน 2562 140 116 0 3 119 119 0 8 0 111 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 9 กันยายน 2562 70 64 0 3 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 10 กันยายน 2562 100 32 0 11 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 11 กันยายน 2562 100 0 0 64 64 64 0 4 0 60 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 12 กันยายน 2562 100 4 1 34 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 17 กันยายน 2562 150 29 0 82 111 111 0 12 0 99 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 18 กันยายน 2562 100 0 1 75 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 19 กันยายน 2562 134 90 0 11 101 101 7 0 0 94 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 24 กันยายน 2562 100 0 0 68 68 68 68 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 25 กันยายน 2562 100 0 0 77 77 77 77 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 26 กันยายน 2562 100 0 0 80 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 27 กันยายน 2562 60 0 0 51 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ