สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองน่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 37 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 1 0 65 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 50 31 0 8 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 4 กันยายน 2562 100 0 0 62 62 62 0 3 0 59 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 5 กันยายน 2562 50 34 0 2 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 กันยายน 2562 140 116 0 3 119 119 0 8 0 111 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 9 กันยายน 2562 70 64 0 3 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 10 กันยายน 2562 100 32 0 11 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 11 กันยายน 2562 100 0 0 63 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 12 กันยายน 2562 100 4 1 31 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 17 กันยายน 2562 150 29 0 81 110 110 0 11 0 99 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 18 กันยายน 2562 100 0 1 75 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 19 กันยายน 2562 134 90 0 11 101 101 0 7 0 94 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 24 กันยายน 2562 100 0 0 67 67 67 0 2 0 65 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 25 กันยายน 2562 100 0 0 77 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 26 กันยายน 2562 100 0 0 79 79 79 0 8 0 71 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 27 กันยายน 2562 115 0 0 109 109 109 0 15 0 94 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 30 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ