สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองม่วงไข่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศพก.หนองม่วงไข่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศพก.หนองม่วงไข่ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศพก.หนองม่วงไข่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศพก.หนองม่วงไข่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศพก.หนองม่วงไข่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศพก.หนองม่วงไข่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศพก.หนองม่วงไข่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศพก.หนองม่วงไข่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศพก.หนองม่วงไข่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศพก.หนองม่วงไข่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 6 กันยายน 2562 120 42 0 1 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 9 กันยายน 2562 120 49 0 2 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
17 ศพก.หนองม่วงไข่ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 10 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 ศพก.หนองม่วงไข่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศพก.หนองม่วงไข่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศพก.หนองม่วงไข่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศพก.หนองม่วงไข่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 17 กันยายน 2562 150 78 0 0 78 78 0 4 0 74 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 18 กันยายน 2562 150 52 0 0 52 52 0 15 0 37 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ