สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองม่วงไข่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองม่วงไข่

1,180

222

0

4

226

226

0

25

0

201

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 6 กันยายน 2562 120 42 0 1 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 9 กันยายน 2562 120 49 0 2 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 10 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 17 กันยายน 2562 150 78 0 0 78 78 0 4 0 74 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 18 กันยายน 2562 150 53 0 0 53 53 0 16 0 37 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ