สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังชิ้น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 6 สิงหาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
101 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 30 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 20 สิงหาคม 2562 100 79 0 12 91 91 0 10 0 81 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 21 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
121 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 22 สิงหาคม 2562 160 52 0 11 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
124 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 25 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 29 สิงหาคม 2562 30 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
141 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
143 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 4 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
149 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 11 กันยายน 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
160 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 หอประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น 12 กันยายน 2562 600 143 0 5 148 148 0 17 0 131 รายชื่อ
163 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 13 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
168 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 14 กันยายน 2562 150 100 0 2 102 102 0 3 0 99 รายชื่อ
169 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 ศาลาประชาคมบ้านค้างคำปัน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 20 0 0 14 14 14 0 9 0 5 รายชื่อ
180 สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 ศาลาวัดปางมะโอ 18 กันยายน 2562 100 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
182 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 18 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
184 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 ศาลาประชาคมบ้านค้างคำปัน 19 กันยายน 2562 120 73 0 3 76 76 0 9 0 67 รายชื่อ
191 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 ศาลาวัดปางมะโอ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 20 กันยายน 2562 100 44 0 1 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
196 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 25 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
205 สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 25 กันยายน 2562 100 39 0 7 46 46 0 12 0 34 รายชื่อ
206 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
210 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
211 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 29 กันยายน 2562 40 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
212 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 1 ตุลาคม 2562 100 11 0 6 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
217 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 2 ตุลาคม 2562 300 65 0 0 65 65 0 65 0 0 รายชื่อ
222 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
223 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
224 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
225 หอประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
227 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 3 ตุลาคม 2562 200 55 0 0 55 55 0 55 0 0 รายชื่อ
228 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
229 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
231 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
233 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
234 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
235 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
236 สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
237 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
238 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
239 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
240 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
241 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ