สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน 6 กันยายน 2562 60 40 0 19 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ 6 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 10 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 11 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 12 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 20 กันยายน 2562 160 160 0 0 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 23 กันยายน 2562 140 140 0 0 140 140 0 2 0 138 รายชื่อ