สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเด่นชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเด่นชัย

412

335

24

6

365

365

153

13

0

199

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 12 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 13 กันยายน 2562 140 112 14 2 128 128 0 8 0 120 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 17 กันยายน 2562 115 70 6 3 79 79 0 2 0 77 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 25 กันยายน 2562 61 60 1 0 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 27 กันยายน 2562 95 90 2 0 92 92 92 0 0 0 รายชื่อ