สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเด่นชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 6 สิงหาคม 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 15 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 12 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 13 กันยายน 2562 140 111 14 2 127 127 0 7 0 120 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 17 กันยายน 2562 115 70 6 3 79 79 0 2 0 77 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 25 กันยายน 2562 72 60 3 0 63 63 0 15 0 48 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 26 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 27 กันยายน 2562 125 88 4 15 107 107 0 5 0 102 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 30 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 8 ตุลาคม 2562 131 0 0 114 114 114 0 60 0 54 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 11 1 12 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ