สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลอง

1,980

182

0

82

264

264

0

26

0

238

1. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมเอราวัณ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
6. หอประชุมเอราวัณ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 8 0 7 รายชื่อ
7. หอประชุมเอราวัณ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 4 0 5 รายชื่อ
11. หอประชุมเอราวัณ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. หอประชุมเอราวัณ 12 กันยายน 2562 400 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 12 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 16 กันยายน 2562 240 15 0 15 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17. หอประชุมเอราวัณ 16 กันยายน 2562 330 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
18. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 17 กันยายน 2562 150 25 0 13 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
19. หอประชุมเอราวัณ 18 กันยายน 2562 350 102 0 0 102 102 0 11 0 91 รายชื่อ
20. หอประชุมเอราวัณ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ