สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมเอราวัณ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมเอราวัณ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 หอประชุมเอราวัณ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
11 หอประชุมเอราวัณ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมเอราวัณ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมเอราวัณ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
16 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมเอราวัณ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมเอราวัณ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมเอราวัณ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมเอราวัณ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 4 0 5 รายชื่อ
25 หอประชุมเอราวัณ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมเอราวัณ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
29 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 หอประชุมเอราวัณ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 12 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมเอราวัณ 12 กันยายน 2562 400 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
34 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมเอราวัณ 16 กันยายน 2562 330 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
36 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 16 กันยายน 2562 240 15 0 15 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
37 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 17 กันยายน 2562 150 25 0 13 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
38 หอประชุมเอราวัณ 18 กันยายน 2562 350 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
39 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมเอราวัณ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 19 กันยายน 2562 100 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
42 หอประชุมเอราวัณ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 20 กันยายน 2562 0 29 0 0 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
44 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 21 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 22 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 23 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 หอประชุมเอราวัณ 24 กันยายน 2562 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมเอราวัณ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 26 กันยายน 2562 100 29 0 0 29 29 0 19 0 10 รายชื่อ
51 หอประชุมเอราวัณ 26 กันยายน 2562 300 9 0 1 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
52 หอประชุมเอราวัณ 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 27 กันยายน 2562 170 29 0 1 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
54 หอประชุมเอราวัณ 28 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
55 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 28 กันยายน 2562 200 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
56 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 หอประชุมเอราวัณ 29 กันยายน 2562 50 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
58 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 30 กันยายน 2562 260 52 0 1 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
59 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 1 ตุลาคม 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 3 ตุลาคม 2562 150 112 0 0 112 112 0 5 0 107 รายชื่อ
62 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 4 ตุลาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
63 หอประชุมเอราวัณ 7 ตุลาคม 2562 200 31 0 0 31 31 0 31 0 0 รายชื่อ
64 หอประชุมเอราวัณ 8 ตุลาคม 2562 200 132 0 0 132 132 0 132 0 0 รายชื่อ
65 หอประชุมเอราวัณ 9 ตุลาคม 2562 150 41 0 0 41 41 0 41 0 0 รายชื่อ
66 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 9 ตุลาคม 2562 70 54 0 0 54 54 0 53 0 1 รายชื่อ
67 หอประชุมเอราวัณ 10 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
68 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 11 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
70 หอประชุมเอราวัณ 11 ตุลาคม 2562 200 69 0 0 69 69 0 69 0 0 รายชื่อ
71 หอประชุมเอราวัณ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 หอประชุมเอราวัณ 16 ตุลาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 17 ตุลาคม 2562 100 105 0 0 105 105 0 16 0 89 รายชื่อ
74 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 หอประชุมเอราวัณ 18 ตุลาคม 2562 75 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 หอประชุมเอราวัณ 20 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 หอประชุมเอราวัณ 21 ตุลาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 14 0 8 รายชื่อ
78 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 21 ตุลาคม 2562 40 74 0 0 74 74 0 15 0 59 รายชื่อ
79 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 22 ตุลาคม 2562 50 371 0 2 373 373 0 35 0 338 รายชื่อ
80 หอประชุมเอราวัณ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 หอประชุมเอราวัณ 23 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 24 ตุลาคม 2562 0 471 0 4 475 475 0 57 0 418 รายชื่อ
83 หอประชุมเอราวัณ 24 ตุลาคม 2562 50 12 0 1 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
84 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 25 ตุลาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
85 หอประชุมเอราวัณ 28 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
86 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 30 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
87 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 31 ตุลาคม 2562 250 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
88 หอประชุมเอราวัณ 31 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 1 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 หอประชุมเอราวัณ 4 พฤศจิกายน 2562 235 194 0 0 194 194 0 194 0 0 รายชื่อ
91 หอประชุมเอราวัณ 8 พฤศจิกายน 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ