สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร้องกวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร้องกวาง 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 31 กรกฎาคม 2562 85 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลบ้านเวียง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 6 สิงหาคม 2562 95 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
13 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 14 สิงหาคม 2562 60 6 0 9 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 31 สิงหาคม 2562 300 31 0 4 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
37 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 1 กันยายน 2562 300 183 0 52 235 235 0 1 0 234 รายชื่อ
38 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก๊ต หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก๊ต หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง 4 กันยายน 2562 35 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
47 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 4 กันยายน 2562 125 6 0 40 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ 5 กันยายน 2562 35 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
54 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 5 กันยายน 2562 80 0 0 41 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
56 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 6 กันยายน 2562 60 35 0 23 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
58 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 8 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
61 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 9 กันยายน 2562 200 84 0 1 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
62 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 9 กันยายน 2562 150 78 0 0 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
64 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 10 กันยายน 2562 150 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
65 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 10 กันยายน 2562 200 66 0 3 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 11 กันยายน 2562 200 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 11 กันยายน 2562 150 91 0 3 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
70 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลร้องเข็ม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร้องกวาง 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
74 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลร้องเข็ม 13 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 13 กันยายน 2562 35 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
76 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 13 กันยายน 2562 150 107 0 0 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
77 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 13 กันยายน 2562 200 123 0 2 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
78 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 16 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 1 17 กันยายน 2562 400 398 0 4 402 402 0 0 0 402 รายชื่อ
82 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 18 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 19 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 20 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 22 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 23 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 23 กันยายน 2562 80 68 0 8 76 76 0 3 0 73 รายชื่อ
93 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 24 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 24 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 7 0 57 รายชื่อ
95 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 24 กันยายน 2562 80 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
96 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 25 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา (อบรม) อำเภอร้องกวาง 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา (อบรม) อำเภอร้องกวาง 3 พฤศจิกายน 2562 400 102 0 0 102 102 0 102 0 0 รายชื่อ
105 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 7 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 44 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
106 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 8 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 123 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
107 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 8 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 9 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 3 ธันวาคม 2562 200 50 0 0 50 50 0 50 0 0 รายชื่อ