สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ 4 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลป่าแมต 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลป่าแมต 11 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
4 เทศบาลสวนเขื่อน 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลสวนเขื่อน 13 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 9 0 27 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลแม่หล่าย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อบต.นาจักร 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อบต.ห้วยม้า 18 กันยายน 2562 60 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
11 อบต.ท่าข้าม 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 อบต.แม่ยม 20 กันยายน 2562 200 20 0 3 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
13 อบต.แม่ยม 20 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14 อบต.แม่ยม 20 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 อบต.นาจักร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อบต.นาจักร 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.นาจักร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อบต.ท่าข้าม 23 กันยายน 2562 120 35 0 9 44 44 0 14 0 30 รายชื่อ
19 อบต.แม่ยม 23 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.นาจักร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ 25 กันยายน 2562 100 25 0 3 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
23 อบต.ห้วยม้า 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.ห้วยม้า 25 กันยายน 2562 60 32 1 10 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลป่าแมต 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลสวนเขื่อน 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลป่าแมต 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.ท่าข้าม 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลป่าแมต 27 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 8 0 28 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.กาญจนา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 อบต.นาจักร 30 กันยายน 2562 240 35 0 1 36 36 0 12 1 23 รายชื่อ
33 เทศบาลสวนเขื่อน 30 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 16 0 31 รายชื่อ
34 อบต.นาจักร 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ 7 ตุลาคม 2562 20 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.วังหงษ์ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย 7 ตุลาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต.เหมืองหม้อ 7 ตุลาคม 2562 200 12 0 0 12 12 0 5 0 7 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 8 ตุลาคม 2562 200 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
45 ทุ่งโฮ้ง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 อบต.วังหงษ์ 9 ตุลาคม 2562 150 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 อบต.วังหงษ์ 10 ตุลาคม 2562 50 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 ทุ่งโฮ้ง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 10 ตุลาคม 2562 100 18 0 2 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
51 ทุ่งโฮ้ง 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลวังหงส์ 11 ตุลาคม 2562 600 14 0 5 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
53 อบต.แม่ยม 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลช่อแฮ 18 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลช่อแฮ 22 ตุลาคม 2562 160 69 0 50 119 119 0 10 0 109 รายชื่อ
56 อบต.แม่ยม 24 ตุลาคม 2562 140 2 1 69 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
57 อบต.แม่ยม 25 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ