สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทองแสนขัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 74 74 74 0 13 0 61 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 9 0 40 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 73 73 73 0 5 0 68 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 6 กันยายน 2562 50 0 0 49 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 9 กันยายน 2562 55 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 10 กันยายน 2562 55 0 0 52 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 19 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
31 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 19 กันยายน 2562 130 125 0 0 125 125 0 5 0 120 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 20 กันยายน 2562 35 0 0 23 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
34 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 20 กันยายน 2562 20 6 0 0 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 23 กันยายน 2562 60 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 24 กันยายน 2562 60 0 0 53 53 53 0 4 0 49 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 25 กันยายน 2562 70 0 0 55 55 55 0 5 0 50 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 26 กันยายน 2562 65 0 0 56 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 27 กันยายน 2562 50 0 0 46 46 46 0 8 0 38 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 30 กันยายน 2562 60 0 0 56 56 56 0 14 0 42 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 1 ตุลาคม 2562 55 0 0 53 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 23 0 33 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 3 ตุลาคม 2562 52 3 0 47 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ