สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทองแสนขัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทองแสนขัน

820

131

0

519

650

650

154

42

0

454

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 74 74 74 0 13 0 61 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 9 0 40 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 73 73 73 0 5 0 68 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 5 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 6 กันยายน 2562 50 0 0 49 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 9 กันยายน 2562 55 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 10 กันยายน 2562 55 0 0 52 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 19 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 19 กันยายน 2562 130 131 0 0 131 131 131 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 20 กันยายน 2562 25 0 0 21 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ