สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.ตำบลบ้านโคน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 กรกฎาคม 2562 13 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 กรกฎาคม 2562 13 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 31 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 5 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 64 64 64 0 15 0 49 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 สิงหาคม 2562 51 0 0 40 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
17 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ที่ทำการู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 กศน.ตำบลบ้านโคน 9 สิงหาคม 2562 150 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 12 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 กศน.ตำบลบ้านโคน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
32 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
33 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ที่ทำการู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 กศน.ตำบลบ้านโคน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 กศน.ตำบลบ้านโคน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
44 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 65 65 65 0 3 0 62 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 กันยายน 2562 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุม อบต.นายาง 5 กันยายน 2562 100 0 0 53 53 53 0 33 0 20 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 ห้องประชุม อบต.นายาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 160 160 0 0 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.ไร่อ้อย 16 กันยายน 2562 50 0 0 19 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 27 กันยายน 2562 90 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก 27 กันยายน 2562 60 0 0 34 34 34 0 33 0 1 รายชื่อ
86 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 กศน.ตำบลบ้านหม้อ 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 58 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
93 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 กศน.ตำบลบ้านโคน 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 12 0 25 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 30 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ