สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโคก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 6 สิงหาคม 2562 80 2 19 55 76 76 0 8 0 68 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 8 สิงหาคม 2562 80 0 13 62 75 75 0 8 0 67 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 13 สิงหาคม 2562 80 0 15 55 70 70 0 12 0 58 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 15 สิงหาคม 2562 80 2 17 56 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 20 สิงหาคม 2562 80 0 25 53 78 78 0 6 0 72 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 21 สิงหาคม 2562 80 2 25 45 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 22 สิงหาคม 2562 81 0 9 69 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 27 สิงหาคม 2562 80 1 1 18 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 116 116 0 0 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 3 กันยายน 2562 80 0 12 64 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 4 กันยายน 2562 80 0 4 74 78 78 0 8 0 70 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 5 กันยายน 2562 80 0 10 64 74 74 0 11 0 63 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 10 กันยายน 2562 80 0 1 50 51 51 0 5 0 46 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 176 114 16 3 133 133 0 8 0 125 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 12 กันยายน 2562 160 99 1 3 103 103 0 5 0 98 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 17 กันยายน 2562 80 0 11 61 72 72 0 6 0 66 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 19 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 0 16 0 62 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 24 กันยายน 2562 80 0 3 33 36 36 0 8 0 28 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 5 0 6 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 ตุลาคม 2562 45 0 2 11 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ