สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฟากท่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 1 สิงหาคม 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
14 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 7 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
15 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 8 สิงหาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
16 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 13 สิงหาคม 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
18 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 14 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
19 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 15 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
20 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
21 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 20 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 6 0 27 รายชื่อ
22 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 21 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
23 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 22 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
24 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 27 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 8 0 32 รายชื่อ
25 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 28 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
26 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 29 สิงหาคม 2562 40 29 0 1 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
27 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 3 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
28 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
29 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 5 กันยายน 2562 40 31 0 9 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
30 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
31 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 16 กันยายน 2562 25 23 0 1 24 24 0 8 0 16 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 20 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ