สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฟากท่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอฟากท่า

738

590

12

31

633

633

0

66

0

567

1. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 1 สิงหาคม 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
4. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 7 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
5. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 8 สิงหาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
6. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 13 สิงหาคม 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
7. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 14 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
8. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 15 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
9. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 18 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
10. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 20 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 6 0 27 รายชื่อ
11. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 21 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
12. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 22 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
13. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 27 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 8 0 32 รายชื่อ
14. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 28 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
15. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 29 สิงหาคม 2562 40 29 0 1 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
16. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 3 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
17. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
18. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 5 กันยายน 2562 40 31 0 9 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
19. ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 16 กันยายน 2562 25 23 0 1 24 24 0 8 0 16 รายชื่อ