สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำปาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อบต.ท่าแฝก 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 150 134 0 4 138 138 0 15 0 123 รายชื่อ
5 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 3 สิงหาคม 2562 20 0 1 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 8 สิงหาคม 2562 10 0 1 7 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 11 สิงหาคม 2562 122 3 1 111 115 115 0 1 0 114 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 11 สิงหาคม 2562 130 0 0 55 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 12 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 17 สิงหาคม 2562 80 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 18 สิงหาคม 2562 60 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 19 สิงหาคม 2562 21 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 22 สิงหาคม 2562 405 0 0 113 113 113 0 13 0 100 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งปลาจ้อย 22 สิงหาคม 2562 46 0 0 46 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
27 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 56 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 3 0 4 รายชื่อ
29 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 24 สิงหาคม 2562 70 0 0 67 67 67 0 1 0 66 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 25 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
31 อบต.น้ำไคร้ 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 143 143 143 0 4 0 139 รายชื่อ
32 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 52 52 52 0 13 0 39 รายชื่อ
34 อบต.ท่าแฝก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.น้ำไคร้ 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 96 96 96 0 5 0 91 รายชื่อ
36 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
38 อบต.ท่าแฝก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.ท่าแฝก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 8 0 62 รายชื่อ
41 อบต.ท่าแฝก 4 กันยายน 2562 163 155 0 8 163 163 0 41 0 122 รายชื่อ
42 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อบต.ท่าแฝก 5 กันยายน 2562 250 250 0 0 250 250 0 6 0 244 รายชื่อ
44 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 5 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 อบต.น้ำไคร้ 7 กันยายน 2562 150 0 0 146 146 146 0 5 0 141 รายชื่อ
46 อบต.ท่าแฝก 9 กันยายน 2562 100 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
47 อบต.ท่าแฝก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 อบต.น้ำไคร้ 27 กันยายน 2562 150 0 0 141 141 141 0 12 3 126 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 30 กันยายน 2562 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 3 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตร 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
61 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 8 ตุลาคม 2562 450 0 0 79 79 79 0 3 0 76 รายชื่อ
62 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 10 ตุลาคม 2562 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 11 ตุลาคม 2562 300 0 0 90 90 90 0 9 0 81 รายชื่อ
67 ศาลากลางบ้า่นม.4 ตำบลห้วยมุ่น 17 ตุลาคม 2562 300 0 0 70 70 70 0 19 0 51 รายชื่อ
68 ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 17 ตุลาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลากลางบ้านหมู่ 2 ต.ห้วยมุ่น 18 ตุลาคม 2562 300 0 0 211 211 211 0 39 1 171 รายชื่อ