สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำปาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอน้ำปาด

5,765

542

3

1,310

1,855

1,855

41

134

0

1,680

1. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 150 134 0 4 138 138 0 15 0 123 รายชื่อ
2. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 3 สิงหาคม 2562 20 0 1 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 8 สิงหาคม 2562 10 0 1 7 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
5. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 11 สิงหาคม 2562 130 0 0 55 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 11 สิงหาคม 2562 122 3 1 111 115 115 0 1 0 114 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 12 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 17 สิงหาคม 2562 80 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 18 สิงหาคม 2562 60 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 19 สิงหาคม 2562 21 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งปลาจ้อย 22 สิงหาคม 2562 46 0 0 46 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
22. ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 22 สิงหาคม 2562 405 0 0 113 113 113 0 13 0 100 รายชื่อ
23. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 56 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 3 0 4 รายชื่อ
25. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาย 24 สิงหาคม 2562 70 0 0 67 67 67 0 1 0 66 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 25 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27. อบต.น้ำไคร้ 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 143 143 143 0 4 0 139 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 52 52 52 0 13 0 39 รายชื่อ
29. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. อบต.น้ำไคร้ 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 96 96 96 0 5 0 91 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 8 0 62 รายชื่อ
34. อบต.ท่าแฝก 4 กันยายน 2562 163 155 0 8 163 163 0 41 0 122 รายชื่อ
35. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 5 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. อบต.ท่าแฝก 5 กันยายน 2562 250 250 0 0 250 250 0 6 0 244 รายชื่อ
38. อบต.น้ำไคร้ 7 กันยายน 2562 150 0 0 146 146 146 0 5 0 141 รายชื่อ
39. อบต.ท่าแฝก 9 กันยายน 2562 100 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
40. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุม..อบต น้ำไผ่ 25 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. อบต.น้ำไคร้ 27 กันยายน 2562 150 0 0 41 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
48. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 3 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. วัดโพนร้องร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 10 ตุลาคม 2562 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ