สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าปลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 21 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 8 สิงหาคม 2562 460 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 13 สิงหาคม 2562 460 0 0 33 33 33 0 11 0 22 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 16 สิงหาคม 2562 460 0 0 12 12 12 0 10 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 19 สิงหาคม 2562 630 0 0 74 74 74 0 7 0 67 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 20 สิงหาคม 2562 630 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 22 สิงหาคม 2562 800 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 23 สิงหาคม 2562 800 0 0 6 6 6 0 5 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 26 สิงหาคม 2562 800 0 0 26 26 26 0 25 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 27 สิงหาคม 2562 800 0 0 57 57 57 0 57 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 3 กันยายน 2562 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 4 กันยายน 2562 800 0 0 41 41 41 0 13 0 28 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 9 กันยายน 2562 800 0 0 73 73 73 0 13 0 60 รายชื่อ
35 วัดเนินสวน ม.6 ต.ท่าปลา 10 กันยายน 2562 100 77 0 1 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 10 กันยายน 2562 800 0 0 100 100 100 0 9 3 88 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 11 กันยายน 2562 800 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 12 กันยายน 2562 100 58 0 11 69 69 0 5 0 64 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 12 กันยายน 2562 800 0 0 54 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
43 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 13 กันยายน 2562 800 0 0 92 92 92 0 10 0 82 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 16 กันยายน 2562 400 0 0 58 58 58 0 2 0 56 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลร่วมจิต 17 กันยายน 2562 100 1 0 54 55 55 0 21 0 34 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 17 กันยายน 2562 400 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.ผาเลือด 18 กันยายน 2562 100 53 0 2 55 55 0 17 0 38 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 18 กันยายน 2562 400 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
50 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 19 กันยายน 2562 400 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ต.ผาเลือด 19 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 20 กันยายน 2562 100 6 0 26 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 23 กันยายน 2562 400 1 0 59 60 60 0 4 0 56 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 24 กันยายน 2562 400 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
57 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 25 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.น้ำหมัน 25 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 26 กันยายน 2562 0 45 0 1 46 46 0 9 1 36 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 27 กันยายน 2562 400 0 0 72 72 72 0 19 0 53 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 30 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 2 ตุลาคม 2562 58 1 0 42 43 43 0 36 0 7 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 13 1 5 รายชื่อ
66 วัดเนินสวน ม.6 ต.ท่าปลา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 10 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ