สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 6 สิงหาคม 2562 40 22 0 2 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 7 สิงหาคม 2562 40 27 0 11 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 13 สิงหาคม 2562 40 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 14 สิงหาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 สิงหาคม 2562 40 39 0 4 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 21 สิงหาคม 2562 40 26 0 3 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 27 สิงหาคม 2562 40 19 0 35 54 54 0 14 0 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 28 สิงหาคม 2562 40 36 1 5 42 42 0 11 0 31 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 กันยายน 2562 40 33 0 21 54 54 0 11 0 43 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 4 กันยายน 2562 40 21 1 13 35 35 0 12 0 23 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 กันยายน 2562 40 35 0 4 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 11 กันยายน 2562 60 32 0 1 33 33 0 3 0 30 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 17 กันยายน 2562 60 23 0 2 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 18 กันยายน 2562 60 53 0 1 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 19 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20 กันยายน 2562 50 47 0 2 49 49 0 3 0 46 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 23 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 24 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 25 กันยายน 2562 50 45 0 3 48 48 0 9 0 39 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 26 กันยายน 2562 90 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 27 กันยายน 2562 90 0 0 8 8 8 0 4 0 4 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2 ตุลาคม 2562 50 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 ตุลาคม 2562 50 5 0 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ