สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 2 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 7 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 สิงหาคม 2562 29 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 9 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 27 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 28 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 29 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 30 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 3 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 4 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 กันยายน 2562 31 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 10 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 18 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 20 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 25 กันยายน 2562 31 30 0 1 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 26 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
33 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 1 ตุลาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 2 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 3 ตุลาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 4 ตุลาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 ตุลาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 9 ตุลาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 10 ตุลาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 11 ตุลาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 16 ตุลาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
45 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 17 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
46 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 18 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
47 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 22 ตุลาคม 2562 31 30 0 1 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
48 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 24 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 25 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
50 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 29 ตุลาคม 2562 33 29 0 2 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
51 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 30 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
52 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 31 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
53 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 1 พฤศจิกายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
54 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 5 พฤศจิกายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
55 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 6 พฤศจิกายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
56 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 7 พฤศจิกายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
57 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 12 พฤศจิกายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 5 0 31 รายชื่อ
60 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 13 พฤศจิกายน 2562 40 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
61 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 14 พฤศจิกายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน 19 พฤศจิกายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ