สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้างฉัตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 6 สิงหาคม 2562 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
5 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 7 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 14 สิงหาคม 2562 5 3 1 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 22 สิงหาคม 2562 95 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
23 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 23 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 30 สิงหาคม 2562 90 33 0 7 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
33 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 3 กันยายน 2562 10 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
35 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 24 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
45 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 24 กันยายน 2562 90 30 0 16 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
46 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 25 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49 สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ