สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้างฉัตร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้างฉัตร

560

146

1

20

167

167

42

7

0

118

1. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 14 สิงหาคม 2562 5 3 1 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 22 สิงหาคม 2562 95 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
5. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 23 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 30 สิงหาคม 2562 90 33 0 7 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 3 กันยายน 2562 10 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. สำนังานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 24 กันยายน 2562 90 41 0 1 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ