สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสบปราบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 20 สิงหาคม 2562 60 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 21 สิงหาคม 2562 145 94 0 0 94 94 0 3 0 91 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 22 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 23 สิงหาคม 2562 120 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 2 กันยายน 2562 100 49 0 2 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 3 กันยายน 2562 50 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 6 กันยายน 2562 70 33 0 4 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 9 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 10 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 23 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ