สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสบปราบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสบปราบ

615

275

0

9

284

284

0

7

0

277

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 20 สิงหาคม 2562 60 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 21 สิงหาคม 2562 145 94 0 0 94 94 0 3 0 91 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 22 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 23 สิงหาคม 2562 120 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 2 กันยายน 2562 100 49 0 2 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 3 กันยายน 2562 50 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 6 กันยายน 2562 70 33 0 4 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 9 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 10 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ