สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่พริก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน 2 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าไม้ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าไม้ 20 สิงหาคม 2562 81 29 0 0 29 29 0 29 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาวัดแม่ปุ 21 สิงหาคม 2562 75 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาวัดต้นธง 22 สิงหาคม 2562 131 49 0 0 49 49 0 49 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังผู 23 สิงหาคม 2562 56 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 26 สิงหาคม 2562 100 38 0 21 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
9 ศพก.อำเภอแม่พริก 27 สิงหาคม 2562 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน 28 สิงหาคม 2562 92 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 29 สิงหาคม 2562 127 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 30 สิงหาคม 2562 30 13 0 3 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
13 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันป่าสัก 2 กันยายน 2562 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสำราญ 3 กันยายน 2562 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 3 กันยายน 2562 30 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 4 กันยายน 2562 40 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
17 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยขี้นก 4 กันยายน 2562 62 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
18 ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางยาว 5 กันยายน 2562 44 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะดอกเข็ม 6 กันยายน 2562 59 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
20 โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาปังกลาง 11 กันยายน 2562 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายบน 17 กันยายน 2562 90 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรแม่พริก 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ