สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังเหนือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 11 กันยายน 2562 146 144 0 1 145 145 0 4 0 141 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 12 กันยายน 2562 158 140 0 0 140 140 0 7 0 133 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 กันยายน 2562 100 76 0 1 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 กันยายน 2562 110 108 0 0 108 108 0 4 0 104 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 กันยายน 2562 56 51 0 2 53 53 0 6 0 47 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 กันยายน 2562 58 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 25 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 27 กันยายน 2562 22 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 30 กันยายน 2562 53 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 1 ตุลาคม 2562 100 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 2 ตุลาคม 2562 120 117 0 0 117 117 0 80 0 37 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 3 ตุลาคม 2562 65 61 0 0 61 61 0 14 0 47 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 4 ตุลาคม 2562 65 61 0 0 61 61 0 18 0 43 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 7 ตุลาคม 2562 60 61 0 0 61 61 0 26 0 35 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 8 ตุลาคม 2562 62 62 0 0 62 62 0 25 0 37 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 9 ตุลาคม 2562 72 71 0 1 72 72 0 56 0 16 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 10 ตุลาคม 2562 67 65 0 1 66 66 0 6 0 60 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 ตุลาคม 2562 0 208 0 3 211 211 0 36 0 175 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 ตุลาคม 2562 116 111 0 1 112 112 0 12 0 100 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 ตุลาคม 2562 205 195 0 1 196 196 0 19 0 177 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 ตุลาคม 2562 180 105 0 0 105 105 0 12 0 93 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 22 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 30 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 31 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 6 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 7 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 27 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 28 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 12 ธันวาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 ธันวาคม 2562 280 278 0 2 280 280 0 1 0 279 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 ธันวาคม 2562 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 ธันวาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 27 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 มกราคม 2563 400 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 มกราคม 2563 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 มกราคม 2563 30 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 กุมภาพันธ์ 2563 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 20 พฤษภาคม 2563 400 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 พฤษภาคม 2563 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 25 พฤษภาคม 2563 400 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 พฤษภาคม 2563 400 302 0 15 317 317 0 314 0 3 รายชื่อ