สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแจ้ห่ม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 22 สิงหาคม 2562 175 30 0 23 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 29 สิงหาคม 2562 140 73 0 0 73 73 0 7 0 66 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 120 69 0 0 69 69 0 5 0 64 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 210 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 6 กันยายน 2562 370 86 0 0 86 86 0 17 0 69 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 9 กันยายน 2562 40 35 0 1 36 36 0 9 0 27 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 10 กันยายน 2562 320 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 11 กันยายน 2562 320 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 12 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 19 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 23 กันยายน 2562 80 35 0 0 35 35 0 5 0 30 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 24 กันยายน 2562 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 25 กันยายน 2562 90 64 0 1 65 65 0 3 0 62 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 25 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 27 กันยายน 2562 150 49 0 0 49 49 0 20 0 29 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 8 ตุลาคม 2562 1 74 0 0 74 74 0 64 0 10 รายชื่อ
50 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ