สรุปยอดห้องสอบ อำเภองาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภองาว

660

450

0

0

450

450

50

0

0

400

1. สำนักงานเกษตรอำเภองาว 12 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 28 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 2 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ