สรุปยอดห้องสอบ อำเภองาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 12 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 28 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภองาว 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 2 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภองาว 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ