สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสริมงาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 3 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 10 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 18 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 12 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 14 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ