สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะคา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกาะคา

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 12 กันยายน 2562 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาวัดแม่ปุ้มหลวง หมู่3 ตำบลใหม่พัฒนา 12 กันยายน 2562 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ