สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะคา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาวัดแม่ปุ้มหลวง หมู่3 ตำบลใหม่พัฒนา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 12 กันยายน 2562 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาวัดแม่ปุ้มหลวง หมู่3 ตำบลใหม่พัฒนา 12 กันยายน 2562 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ