สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่เมาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์วัดสบป้าด 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หล่วง ม.7 ต.นาสัก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 2 กันยายน 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
20 ศบกต.บ้านดง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 9 กันยายน 2562 100 28 0 2 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 13 กันยายน 2562 115 80 0 3 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแช่ 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 23 กันยายน 2562 75 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 24 กันยายน 2562 50 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ 25 กันยายน 2562 100 0 0 15 15 15 0 8 0 7 รายชื่อ