สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 8 สิงหาคม 2562 170 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 9 สิงหาคม 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 15 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 15 สิงหาคม 2562 50 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 16 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 16 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 19 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 27 สิงหาคม 2562 60 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 27 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 4 0 86 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 27 1 31 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 28 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 29 สิงหาคม 2562 80 25 0 0 25 25 0 13 0 12 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 29 สิงหาคม 2562 100 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 29 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 30 สิงหาคม 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 12 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 1 48 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 4 45 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 19 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 19 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 20 กันยายน 2562 70 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 23 กันยายน 2562 50 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 24 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 24 กันยายน 2562 100 102 0 0 102 102 0 102 0 0 รายชื่อ
96 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 24 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 25 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 48 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 25 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 25 กันยายน 2562 100 76 0 0 76 76 0 26 0 50 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 1 ตุลาคม 2562 120 98 0 0 98 98 0 95 2 1 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 2 ตุลาคม 2562 120 11 0 0 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 4 ตุลาคม 2562 50 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 28 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 29 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 30 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 31 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 1 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ