สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงหนองล่อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 31 กรกฎาคม 2562 11 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 8 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 28 สิงหาคม 2562 10 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 3 กันยายน 2562 45 9 0 2 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 5 กันยายน 2562 75 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 11 กันยายน 2562 35 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 20 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 25 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 30 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 ตุลาคม 2562 35 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 16 ตุลาคม 2562 200 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 ตุลาคม 2562 130 114 0 1 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 ตุลาคม 2562 150 160 0 0 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 21 ตุลาคม 2562 35 2 0 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 22 ตุลาคม 2562 40 1 0 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 31 ตุลาคม 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 6 พฤศจิกายน 2562 10 5 0 0 5 5 0 4 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 13 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 พฤศจิกายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 20 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 21 พฤศจิกายน 2562 10 4 0 2 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 27 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 28 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 29 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 4 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ