สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 19 กันยายน 2562 100 20 0 20 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 27 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 15 ตุลาคม 2562 70 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 ตุลาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 25 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 4 พฤศจิกายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 5 พฤศจิกายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 1 46 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 6 พฤศจิกายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 7 พฤศจิกายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 11 พฤศจิกายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 28 พฤศจิกายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ