สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าซาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลป่าซาง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลป่าซาง 14 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลแม่แรง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลป่าซาง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลป่าซาง 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลแม่แรง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลป่าซาง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลป่าซาง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลป่าซาง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 กรกฎาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลป่าซาง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลป่าซาง 1 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 1 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลมะกอก 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 2 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 2 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลป่าซาง 2 สิงหาคม 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลแม่แรง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 3 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลป่าซาง 6 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลแม่แรง 6 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลมะกอก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 6 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลป่าซาง 7 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลแม่แรง 7 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 7 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลมะกอก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 สิงหาคม 2562 20 11 0 4 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 7 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 7 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลมะกอก 8 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 8 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 8 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 8 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 8 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลป่าซาง 8 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลแม่แรง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลแม่แรง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลป่าซาง 9 สิงหาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 เทศบาลตำบลมะกอก 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 เทศบาลตำบลป่าซาง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลมะกอก 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 13 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
81 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลป่าซาง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 13 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
85 เทศบาลตำบลแม่แรง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 14 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
87 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 14 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 เทศบาลตำบลป่าซาง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 14 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
91 เทศบาลตำบลแม่แรง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 14 สิงหาคม 2562 25 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
94 เทศบาลตำบลมะกอก 14 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
96 เทศบาลตำบลแม่แรง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 เทศบาลตำบลมะกอก 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 15 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
101 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 15 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 เทศบาลตำบลป่าซาง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 เทศบาลตำบลมะกอก 16 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 เทศบาลตำบลป่าซาง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
110 เทศบาลตำบลแม่แรง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 เทศบาลตำบลป่าซาง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 เทศบาลตำบลแม่แรง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 เทศบาลตำบลแม่แรง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 20 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
122 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 เทศบาลตำบลป่าซาง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 เทศบาลตำบลมะกอก 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 20 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
127 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 20 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
128 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 21 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 เทศบาลตำบลป่าซาง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 เทศบาลตำบลมะกอก 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
135 เทศบาลตำบลแม่แรง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 เทศบาลตำบลมะกอก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 22 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
140 เทศบาลตำบลแม่แรง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 22 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 เทศบาลตำบลป่าซาง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 เทศบาลตำบลป่าซาง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 เทศบาลตำบลมะกอก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 23 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
154 เทศบาลตำบลแม่แรง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 24 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
157 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 24 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 เทศบาลตำบลป่าซาง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 เทศบาลตำบลมะกอก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 เทศบาลตำบลแม่แรง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 28 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
169 เทศบาลตำบลแม่แรง 28 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
170 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 28 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
171 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 28 สิงหาคม 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
174 เทศบาลตำบลป่าซาง 28 สิงหาคม 2562 100 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
175 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 เทศบาลตำบลมะกอก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
179 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 29 สิงหาคม 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
180 เทศบาลตำบลป่าซาง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 29 สิงหาคม 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
182 เทศบาลตำบลมะกอก 29 สิงหาคม 2562 52 51 0 1 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
183 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 เทศบาลตำบลแม่แรง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 เทศบาลตำบลป่าซาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 เทศบาลตำบลมะกอก 30 สิงหาคม 2562 54 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
189 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 เทศบาลตำบลแม่แรง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 30 สิงหาคม 2562 60 51 0 0 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
195 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 2 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
199 เทศบาลตำบลป่าซาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 เทศบาลตำบลแม่แรง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 เทศบาลตำบลป่าซาง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
204 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
205 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
206 เทศบาลตำบลมะกอก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
210 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 4 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
211 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
212 เทศบาลตำบลมะกอก 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
213 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 เทศบาลตำบลแม่แรง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 4 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
217 เทศบาลตำบลป่าซาง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
219 เทศบาลตำบลมะกอก 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
220 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 เทศบาลตำบลแม่แรง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
223 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
224 เทศบาลตำบลป่าซาง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
225 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
226 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
227 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 6 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
228 เทศบาลตำบลป่าซาง 6 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
229 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
231 เทศบาลตำบลมะกอก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
233 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
234 เทศบาลตำบลแม่แรง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
235 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
236 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
237 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
238 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
239 เทศบาลตำบลแม่แรง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
240 เทศบาลตำบลป่าซาง 9 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
241 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
242 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
243 เทศบาลตำบลแม่แรง 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
244 เทศบาลตำบลป่าซาง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
245 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
246 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
247 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
248 เทศบาลตำบลป่าซาง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
249 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
250 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
251 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
252 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
253 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
254 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
255 เทศบาลตำบลแม่แรง 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
256 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
257 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
258 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
259 เทศบาลตำบลแม่แรง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
260 เทศบาลตำบลป่าซาง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
261 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
262 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
263 เทศบาลตำบลแม่แรง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
264 เทศบาลตำบลป่าซาง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
265 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
266 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
267 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
268 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 13 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
269 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
270 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 14 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
271 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 14 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
272 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 16 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
273 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
274 เทศบาลตำบลแม่แรง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
275 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
276 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
277 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
278 เทศบาลตำบลแม่แรง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
279 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
280 เทศบาลตำบลป่าซาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
281 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 17 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
282 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 18 กันยายน 2562 130 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
283 เทศบาลตำบลป่าซาง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
284 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
285 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
286 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 18 กันยายน 2562 210 110 0 2 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
287 เทศบาลตำบลแม่แรง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
288 เทศบาลตำบลป่าซาง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
289 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
290 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
291 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 19 กันยายน 2562 300 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
292 เทศบาลตำบลแม่แรง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
293 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 19 กันยายน 2562 0 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
294 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
295 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 20 กันยายน 2562 300 123 0 0 123 123 0 1 0 122 รายชื่อ
296 เทศบาลตำบลแม่แรง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
297 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 20 กันยายน 2562 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
298 เทศบาลตำบลป่าซาง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
299 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
300 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 21 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
301 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 21 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
302 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
303 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
304 เทศบาลตำบลแม่แรง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
305 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
306 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
307 เทศบาลตำบลป่าซาง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
308 เทศบาลตำบลแม่แรง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
309 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
310 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
311 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
312 เทศบาลตำบลป่าซาง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
313 เทศบาลตำบลแม่แรง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
314 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
315 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
316 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
317 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
318 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
319 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
320 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
321 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
322 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
323 เทศบาลตำบลป่าซาง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
324 เทศบาลตำบลแม่แรง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
325 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
326 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
327 เทศบาลตำบลป่าซาง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
328 เทศบาลตำบลแม่แรง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
329 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
330 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
331 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
332 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 28 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
333 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
334 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
335 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
336 เทศบาลตำบลป่าซาง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
337 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
338 เทศบาลตำบลแม่แรง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
339 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 2 ตุลาคม 2562 105 97 0 3 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
340 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
341 เทศบาลตำบลป่าซาง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
342 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
343 เทศบาลตำบลแม่แรง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
344 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
345 เทศบาลตำบลป่าซาง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
346 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
347 เทศบาลตำบลแม่แรง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
348 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 3 ตุลาคม 2562 105 105 0 0 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
349 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 4 ตุลาคม 2562 105 80 0 1 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
350 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
351 เทศบาลตำบลป่าซาง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
352 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
353 เทศบาลตำบลแม่แรง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
354 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
355 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 5 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
356 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
357 เทศบาลตำบลแม่แรง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
358 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
359 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
360 เทศบาลตำบลแม่แรง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
361 เทศบาลตำบลป่าซาง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
362 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
363 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
365 เทศบาลตำบลป่าซาง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
366 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
367 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
368 เทศบาลตำบลแม่แรง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
369 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
370 เทศบาลตำบลแม่แรง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
371 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
372 เทศบาลตำบลป่าซาง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
373 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
374 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
375 เทศบาลตำบลป่าซาง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
376 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
377 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
378 เทศบาลตำบลแม่แรง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
379 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
380 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 12 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
381 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 12 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
382 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
383 เทศบาลตำบลแม่แรง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
384 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
385 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
386 เทศบาลตำบลป่าซาง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
387 เทศบาลตำบลแม่แรง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
388 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
389 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
390 เทศบาลตำบลป่าซาง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
391 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
392 เทศบาลตำบลป่าซาง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
393 เทศบาลตำบลแม่แรง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
394 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
395 เทศบาลตำบลแม่แรง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
396 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
397 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
398 เทศบาลตำบลป่าซาง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
399 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
400 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 19 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
401 เทศบาลตำบลแม่แรง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
402 เทศบาลตำบลป่าซาง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
403 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
404 เทศบาลตำบลแม่แรง 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
405 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
406 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
407 เทศบาลตำบลแม่แรง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
408 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
409 เทศบาลตำบลแม่แรง 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
410 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
411 เทศบาลตำบลแม่แรง 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
412 เทศบาลตำบลป่าซาง 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
413 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 28 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
414 เทศบาลตำบลแม่แรง 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
415 เทศบาลตำบลมะกอก 29 ตุลาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
416 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
417 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
418 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 30 ตุลาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
419 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
420 เทศบาลตำบลแม่แรง 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
421 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
422 เทศบาลตำบลแม่แรง 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
423 เทศบาลตำบลแม่แรง 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
424 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
425 เทศบาลตำบลแม่แรง 4 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
426 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
427 เทศบาลตำบลแม่แรง 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
428 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
429 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
430 เทศบาลตำบลแม่แรง 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
431 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
432 เทศบาลตำบลแม่แรง 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
433 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
434 เทศบาลตำบลแม่แรง 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
435 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
436 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
437 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
438 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
439 เทศบาลตำบลแม่แรง 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
440 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
441 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
442 เทศบาลตำบลแม่แรง 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
443 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
444 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
445 เทศบาลตำบลแม่แรง 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
446 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
447 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
448 เทศบาลตำบลแม่แรง 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
449 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
450 เทศบาลตำบลแม่แรง 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
451 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
452 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
453 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
454 เทศบาลตำบลแม่แรง 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
455 เทศบาลตำบลแม่แรง 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
457 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
458 เทศบาลตำบลแม่แรง 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
459 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
460 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
461 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
462 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
463 เทศบาลตำบลแม่แรง 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
464 เทศบาลตำบลแม่แรง 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
465 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
466 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
467 เทศบาลตำบลแม่แรง 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
468 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
469 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
470 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
471 เทศบาลตำบลแม่แรง 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
472 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
473 เทศบาลตำบลแม่แรง 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
474 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
475 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
476 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
477 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
478 เทศบาลตำบลแม่แรง 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
479 เทศบาลตำบลแม่แรง 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
480 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
481 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 4 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
482 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 6 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
483 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 6 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
484 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 9 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
485 เทศบาลตำบลแม่แรง 9 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
486 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
487 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
488 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
489 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
490 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
491 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 12 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
492 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 13 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
493 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 13 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
494 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
495 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
496 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
497 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
498 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 17 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
499 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
500 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 18 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
501 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
502 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
503 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
504 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 20 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
505 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 20 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
506 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
507 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 24 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
508 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 24 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
509 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
510 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 25 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
511 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 26 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
512 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 26 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
513 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 27 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
514 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
515 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 3 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
516 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 3 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
517 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 7 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
518 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
519 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 8 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
520 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 9 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
521 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 10 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
522 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 14 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
523 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 15 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
524 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 16 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
525 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
526 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 21 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
527 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 22 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
528 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 23 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
529 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 24 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
530 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
531 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 29 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
532 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 30 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
533 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 31 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
534 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 4 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
535 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
536 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
538 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 11 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 12 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
540 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
541 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 14 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
542 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 18 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
543 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 19 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
544 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 20 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
545 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 21 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
546 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 25 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
547 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 26 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
549 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
550 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
551 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 4 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
553 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
555 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 11 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 12 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
557 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 18 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 19 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 20 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 24 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 25 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 26 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 27 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 31 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 1 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
568 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 2 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
569 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
570 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
571 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 8 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
572 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 9 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
573 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
574 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 16 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
575 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
576 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 21 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
577 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 22 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
578 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 23 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
579 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
580 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
581 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 29 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
582 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 30 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
583 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 1 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
584 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
585 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
586 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
587 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 8 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
588 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 12 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
589 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 13 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
590 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 14 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
591 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 14 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
592 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 15 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
593 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 15 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
594 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 19 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
595 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 20 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
596 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 21 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
597 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 22 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
598 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 26 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
599 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 27 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
600 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 28 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
601 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 29 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ