สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งหัวช้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งหัวช้าง

4,300

694

1

15

710

710

0

189

1

520

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 22 สิงหาคม 2562 80 0 1 8 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 4 กันยายน 2562 120 50 0 0 50 50 0 29 0 21 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 5 กันยายน 2562 120 89 0 0 89 89 0 16 0 73 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 6 กันยายน 2562 120 97 0 2 99 99 0 27 0 72 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 18 กันยายน 2562 120 110 0 2 112 112 0 26 1 85 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 19 กันยายน 2562 150 127 0 0 127 127 0 49 0 78 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 20 กันยายน 2562 250 221 0 0 221 221 0 41 0 180 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ