สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งหัวช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 22 สิงหาคม 2562 80 0 1 8 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 4 กันยายน 2562 120 50 0 0 50 50 0 29 0 21 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 5 กันยายน 2562 120 73 0 0 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 6 กันยายน 2562 120 97 0 2 99 99 0 27 0 72 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 18 กันยายน 2562 120 110 0 2 112 112 0 26 1 85 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 19 กันยายน 2562 150 127 0 0 127 127 0 49 0 78 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 20 กันยายน 2562 250 180 0 0 180 180 0 0 0 180 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 23 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดทุ่งเป็ด 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 วัดทุ่งเป็ด 18 ตุลาคม 2562 100 34 0 27 61 61 0 7 1 53 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 21 พฤศจิกายน 2562 20 57 0 0 57 57 0 54 0 3 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ