สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลี้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 9 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 23 สิงหาคม 2562 90 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 28 สิงหาคม 2562 85 51 1 1 53 53 0 10 0 43 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 30 สิงหาคม 2562 85 47 0 1 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 3 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 4 กันยายน 2562 95 56 0 8 64 64 0 12 0 52 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 6 กันยายน 2562 90 50 0 3 53 53 0 4 0 49 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 10 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 11 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดหล่ายหิน ตำบลลี้ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลก้อ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 13 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลก้อ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลดงดำ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลก้อ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมอำเภอลี้ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 4 ตุลาคม 2562 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 8 ตุลาคม 2562 120 118 0 0 118 118 0 118 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 11 ตุลาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 15 ตุลาคม 2562 120 104 0 0 104 104 0 104 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 16 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 22 ตุลาคม 2562 120 52 0 0 52 52 0 52 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 23 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 25 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 30 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 1 พฤศจิกายน 2562 300 333 0 0 333 333 0 333 0 0 รายชื่อ