สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโฮ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 13 สิงหาคม 2562 120 107 0 0 107 107 0 31 0 76 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 14 สิงหาคม 2562 120 75 0 10 85 85 0 9 0 76 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 21 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 28 สิงหาคม 2562 62 54 0 4 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 29 สิงหาคม 2562 61 59 0 0 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 30 สิงหาคม 2562 60 55 0 3 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 4 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 8 0 50 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 5 กันยายน 2562 62 54 0 4 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 6 กันยายน 2562 61 48 0 3 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
33 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 วัดหนองสูน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 11 กันยายน 2562 60 29 0 9 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดหนองสูน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 12 กันยายน 2562 200 104 0 24 128 128 0 19 0 109 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดหนองสูน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 17 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 17 กันยายน 2562 280 76 0 46 122 122 0 12 0 110 รายชื่อ
55 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 วัดหนองสูน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ 18 กันยายน 2562 100 76 0 0 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
58 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 โรงเมรุวัดทุ่งม่าน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 อาคารอเนกประสงบ้านปากล้อง 19 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
65 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะทุ่งม่าน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ที่ทำการกำนันตำบลป่าพลู 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแทง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาวัดหล่ายแก้ว 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 27 กันยายน 2562 62 55 0 5 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
78 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ลอบ 3 ตุลาคม 2562 80 38 0 10 48 48 0 2 2 44 รายชื่อ
83 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่าพลู 4 ตุลาคม 2562 100 34 0 2 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง 8 ตุลาคม 2562 200 127 0 4 131 131 0 58 0 73 รายชื่อ
88 ที่ทำการกำนันตำบลป่าพลู 8 ตุลาคม 2562 120 82 0 6 88 88 0 2 0 86 รายชื่อ
89 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยแทง 9 ตุลาคม 2562 120 70 0 1 71 71 0 6 0 65 รายชื่อ
91 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยสะแหล 9 ตุลาคม 2562 100 63 0 1 64 64 0 7 0 57 รายชื่อ
92 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเกาะทุ่งม่าน 10 ตุลาคม 2562 120 38 0 4 42 42 0 3 0 39 รายชื่อ
93 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 11 ตุลาคม 2562 120 58 0 2 60 60 0 11 0 49 รายชื่อ
94 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่หาด 15 ตุลาคม 2562 120 69 0 3 72 72 0 7 0 65 รายชื่อ
98 ศาลาโรงน้ำดื่มบ้านห้วยโทก 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลาโรงน้ำดื่มบ้านห้วยโทก 17 ตุลาคม 2562 120 38 0 8 46 46 0 6 0 40 รายชื่อ
101 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังหลวง 18 ตุลาคม 2562 120 79 0 4 83 83 0 15 0 68 รายชื่อ
104 อาคารอเนกประสงค์บ้านสันเจดีย์ริมปิง 24 ตุลาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 61 0 0 รายชื่อ