สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลำพูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองลำพูน

7,033

692

2

249

943

943

586

19

0

338

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลริมปิง 6 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 สิงหาคม 2562 40 23 0 0 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 17 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลริมปิง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลริมปิง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลริมปิง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลริมปิง 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลริมปิง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลริมปิง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 15 สิงหาคม 2562 100 1 0 24 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. กศน. ตำบลเหมืองง่า 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. กศน. ตำบลอุโมงค์ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. กศน. ตำบลอุโมงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. กศน. ตำบลอุโมงค์ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. กศน. ตำบลอุโมงค์ 26 สิงหาคม 2562 40 3 0 13 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. กศน. ตำบลอุโมงค์ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. กศน. ตำบลอุโมงค์ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. กศน. ตำบลอุโมงค์ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. กศน. ตำบลอุโมงค์ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. กศน. ตำบลอุโมงค์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. กศน. ตำบลอุโมงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. กศน. ตำบลอุโมงค์ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. กศน. ตำบลอุโมงค์ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. กศน. ตำบลเหมืองง่า 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. กศน. ตำบลเหมืองง่า 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. กศน. ตำบลเหมืองง่า 10 กันยายน 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. กศน. ตำบลอุโมงค์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. กศน. ตำบลอุโมงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
60. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 11 กันยายน 2562 88 85 0 2 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
62. กศน. ตำบลเหมืองง่า 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. เทศบาลตำบลริมปิง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. เทศบาลตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
69. เทศบาลตำบลริมปิง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. เทศบาลตำบลริมปิง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
73. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. เทศบาลตำบลริมปิง 17 กันยายน 2562 100 2 0 42 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
76. เทศบาลตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 50 3 0 2 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
77. เทศบาลตำบลต้นธง 17 กันยายน 2562 100 61 0 0 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 100 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
80. เทศบาลตำบลริมปิง 18 กันยายน 2562 100 0 0 44 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
81. เทศบาลตำบลป่าสัก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 150 136 0 0 136 136 136 0 0 0 รายชื่อ
83. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. เทศบาลตำบลริมปิง 19 กันยายน 2562 100 0 0 49 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
85. เทศบาลตำบลป่าสัก 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 19 กันยายน 2562 100 95 0 0 95 95 95 0 0 0 รายชื่อ
89. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. เทศบาลตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 26 กันยายน 2562 100 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
99. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ