สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลริมปิง 6 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 สิงหาคม 2562 40 23 0 0 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
13 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลริมปิง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 17 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลริมปิง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลริมปิง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลริมปิง 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลริมปิง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลริมปิง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 15 สิงหาคม 2562 100 1 0 24 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลต้นธง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 กศน. ตำบลอุโมงค์ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลต้นธง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 กศน. ตำบลอุโมงค์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลต้นธง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลต้นธง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 กศน. ตำบลอุโมงค์ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
49 กศน. ตำบลเหมืองง่า 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 กศน. ตำบลอุโมงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
51 กศน. ตำบลเหมืองง่า 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลต้นธง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 กศน. ตำบลเหมืองง่า 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลต้นธง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 กศน. ตำบลอุโมงค์ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 กศน. ตำบลเหมืองง่า 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 กศน. ตำบลเหมืองง่า 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 กศน. ตำบลอุโมงค์ 26 สิงหาคม 2562 40 3 0 13 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 กศน. ตำบลอุโมงค์ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 กศน. ตำบลเหมืองง่า 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 กศน. ตำบลเหมืองง่า 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 กศน. ตำบลอุโมงค์ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 กศน. ตำบลเหมืองง่า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 กศน. ตำบลอุโมงค์ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 กศน. ตำบลอุโมงค์ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 กศน. ตำบลเหมืองง่า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 กศน. ตำบลเหมืองง่า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 กศน. ตำบลอุโมงค์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 กศน. ตำบลเหมืองง่า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 กศน. ตำบลอุโมงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 กศน. ตำบลเหมืองง่า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 กศน. ตำบลอุโมงค์ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 กศน. ตำบลเหมืองง่า 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 กศน. ตำบลอุโมงค์ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 กศน. ตำบลอุโมงค์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 กศน. ตำบลเหมืองง่า 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 กศน. ตำบลเหมืองง่า 10 กันยายน 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
91 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 กศน. ตำบลอุโมงค์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 กศน. ตำบลเหมืองง่า 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 11 กันยายน 2562 88 85 0 2 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
95 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 กศน. ตำบลอุโมงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 เทศบาลตำบลต้นธง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 เทศบาลตำบลริมปิง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 เทศบาลตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
103 กศน. ตำบลเหมืองง่า 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
105 เทศบาลตำบลริมปิง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 กศน. ตำบลเหมืองง่า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 เทศบาลตำบลต้นธง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 กศน. ตำบลเหมืองง่า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 เทศบาลตำบลต้นธง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
112 เทศบาลตำบลริมปิง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 เทศบาลตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 เทศบาลตำบลริมปิง 17 กันยายน 2562 100 2 0 42 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
116 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 กศน. ตำบลเหมืองง่า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 เทศบาลตำบลต้นธง 17 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 9 0 51 รายชื่อ
119 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 กศน. ตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 เทศบาลตำบลต้นธง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 150 80 0 0 80 80 0 16 0 64 รายชื่อ
123 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 100 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
124 เทศบาลตำบลป่าสัก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 เทศบาลตำบลริมปิง 18 กันยายน 2562 100 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
127 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 เทศบาลตำบลต้นธง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 เทศบาลตำบลป่าสัก 19 กันยายน 2562 50 0 0 47 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 เทศบาลตำบลริมปิง 19 กันยายน 2562 100 0 0 49 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
133 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 19 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 9 1 83 รายชื่อ
135 กศน. ตำบลเหมืองง่า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 เทศบาลตำบลป่าสัก 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
138 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 กศน. ตำบลเหมืองง่า 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 เทศบาลตำบลต้นธง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 กศน. ตำบลเหมืองง่า 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 เทศบาลตำบลต้นธง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 100 3 0 7 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
146 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 เทศบาลตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 100 51 0 4 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
148 กศน. ตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 เทศบาลตำบลป่าสัก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 25 กันยายน 2562 120 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
156 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 26 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
158 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 26 กันยายน 2562 100 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
159 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 1 ตุลาคม 2562 50 25 0 8 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
171 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 เทศบาลตำบลริมปิง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 79 79 79 0 55 0 24 รายชื่อ
185 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
191 กศน. ตำบลอุโมงค์ 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 กศน. ตำบลอุโมงค์ 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง ตำบลเหมืองจี้ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง ตำบลเหมืองจี้ 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศาลาบ้านป่าตองหลวง ม.13 ตำบลเหมืองจี้ 5 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 6 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 7 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 ศาลาบ้านป่าตองหลวง ม.13 ตำบลเหมืองจี้ 8 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 110 110 110 0 19 0 91 รายชื่อ
205 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 12 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 118 118 118 0 46 0 72 รายชื่อ
206 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 พฤศจิกายน 2562 110 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
207 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 26 พฤศจิกายน 2562 150 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
208 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 เทศบาลตำบลประตูป่า 26 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
210 เทศบาลตำบลประตูป่า 27 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
211 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 27 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
212 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 เทศบาลตำบลประตูป่า 28 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 28 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 29 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
217 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 29 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 เทศบาลตำบลประตูป่า 29 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 4 ธันวาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 เทศบาลตำบลประตูป่า 16 พฤษภาคม 2563 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 เทศบาลตำบลประตูป่า 16 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 เทศบาลตำบลประตูป่า 17 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
223 เทศบาลตำบลประตูป่า 17 พฤษภาคม 2563 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
224 เทศบาลตำบลประตูป่า 18 พฤษภาคม 2563 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
225 เทศบาลตำบลประตูป่า 18 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 เทศบาลตำบลประตูป่า 19 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ