สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 สิงหาคม 2562 40 23 0 0 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
12 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลริมปิง 6 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 17 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลริมปิง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลริมปิง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลริมปิง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลริมปิง 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลริมปิง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลริมปิง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 15 สิงหาคม 2562 100 1 0 24 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
33 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลต้นธง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 กศน. ตำบลอุโมงค์ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลต้นธง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลต้นธง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 กศน. ตำบลอุโมงค์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลต้นธง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 กศน. ตำบลอุโมงค์ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
49 กศน. ตำบลเหมืองง่า 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 กศน. ตำบลอุโมงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
52 กศน. ตำบลเหมืองง่า 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลต้นธง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 กศน. ตำบลเหมืองง่า 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลต้นธง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 กศน. ตำบลอุโมงค์ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 กศน. ตำบลเหมืองง่า 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 กศน. ตำบลเหมืองง่า 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 กศน. ตำบลอุโมงค์ 26 สิงหาคม 2562 40 3 0 13 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
62 กศน. ตำบลอุโมงค์ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 กศน. ตำบลเหมืองง่า 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 กศน. ตำบลเหมืองง่า 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 กศน. ตำบลอุโมงค์ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 กศน. ตำบลเหมืองง่า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 กศน. ตำบลอุโมงค์ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 กศน. ตำบลเหมืองง่า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 กศน. ตำบลอุโมงค์ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 กศน. ตำบลเหมืองง่า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 กศน. ตำบลอุโมงค์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 กศน. ตำบลเหมืองง่า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 กศน. ตำบลอุโมงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 กศน. ตำบลเหมืองง่า 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 กศน. ตำบลอุโมงค์ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 กศน. ตำบลอุโมงค์ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 กศน. ตำบลเหมืองง่า 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 กศน. ตำบลอุโมงค์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 กศน. ตำบลเหมืองง่า 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 กศน. ตำบลอุโมงค์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 กศน. ตำบลเหมืองง่า 10 กันยายน 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 กศน. ตำบลอุโมงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
95 กศน. ตำบลเหมืองง่า 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 11 กันยายน 2562 88 85 0 2 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
97 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 กศน. ตำบลเหมืองง่า 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 เทศบาลตำบลริมปิง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 เทศบาลตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
103 เทศบาลตำบลต้นธง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
105 เทศบาลตำบลต้นธง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 กศน. ตำบลเหมืองง่า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 เทศบาลตำบลริมปิง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 เทศบาลตำบลต้นธง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 กศน. ตำบลเหมืองง่า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 เทศบาลตำบลริมปิง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
113 กศน. ตำบลเหมืองง่า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 เทศบาลตำบลริมปิง 17 กันยายน 2562 100 2 0 42 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
115 เทศบาลตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 เทศบาลตำบลต้นธง 17 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 9 0 51 รายชื่อ
119 เทศบาลตำบลป่าสัก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 100 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 เทศบาลตำบลต้นธง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 กศน. ตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 เทศบาลตำบลริมปิง 18 กันยายน 2562 100 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
126 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 150 80 0 0 80 80 0 16 0 64 รายชื่อ
127 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 เทศบาลตำบลต้นธง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 19 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 9 1 83 รายชื่อ
130 เทศบาลตำบลริมปิง 19 กันยายน 2562 100 0 0 49 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
131 เทศบาลตำบลป่าสัก 19 กันยายน 2562 50 0 0 47 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
132 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 กศน. ตำบลเหมืองง่า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 กศน. ตำบลเหมืองง่า 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
139 เทศบาลตำบลต้นธง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 เทศบาลตำบลป่าสัก 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 เทศบาลตำบลต้นธง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 กศน. ตำบลเหมืองง่า 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 กศน. ตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 เทศบาลตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 100 51 0 4 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
147 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 100 3 0 7 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 24 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
149 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 25 กันยายน 2562 120 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
152 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 เทศบาลตำบลป่าสัก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 26 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
159 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 26 กันยายน 2562 100 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
161 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 1 ตุลาคม 2562 50 25 0 8 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
171 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 เทศบาลตำบลริมปิง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 79 79 79 0 55 0 24 รายชื่อ
185 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
191 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 กศน. ตำบลอุโมงค์ 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 กศน. ตำบลอุโมงค์ 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง ตำบลเหมืองจี้ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง ตำบลเหมืองจี้ 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศาลาบ้านป่าตองหลวง ม.13 ตำบลเหมืองจี้ 5 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 6 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 7 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 ศาลาบ้านป่าตองหลวง ม.13 ตำบลเหมืองจี้ 8 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 111 111 111 0 20 0 91 รายชื่อ
205 ศาลาบ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ 12 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 118 118 118 0 46 0 72 รายชื่อ