สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกัลยาณิวัฒนา

504

32

0

16

48

48

0

6

0

42

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 15 สิงหาคม 2562 54 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 50 12 0 2 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ